Είμαστε οι ιδιοκτήτες όλων των σκαφών και γι'αυτό τον λόγο ενδιαφερόμαστε για την άριστη κατάστασή τους. Σας διαβεβαιώνουμε ότι κάθε σκάφος που αφήνει το λιμάνι είναι σε θέση να πλεύσει με ασφάλεια στα ελληνικά νησιά.