Ευκαιρίες Εργασίας

Το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ΑΛΦΑ Τ.Ε.Σ. είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτή. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΛΦΑ Τ.Ε.Σ. αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη γνώση στην τεχνική υποστήριξη σκαφών αναψυχής και δραστηριοποιούνται σε όλες τις τεχνικές μορφές καλύπτοντας με τον τρόπο αυτο την ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Επενδύοντας ουσιαστικά στο μέλλον της Εταιρίας μας κάθε νέο μέλος θεωρείται ουσιαστικό κεφάλαιο για αυτή.

Αναζητούμε ανθρώπους καλά καταρτισμένους οι οποίοι να:

  • Αγαπούν και να σέβονται τη θάλασσα.
  • Έχουν πάθος και ενθουσιασμό για μάθηση / ανάπτυξη.
  • Έχουν αφοσίωση στους επαγγελματικούς στόχους.
  • Είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι.
  • Έχουν εταιρική υπευθυνότητα.

Με τη φιλοσοφία αυτή η ΑΛΦΑ Τ.Ε.Σ. λειτουργεί με γνώμονα την αξιοποίηση και ταυτοχρόνως την αύξηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού της, δημιουργώντας προσωπικό με φιλοδοξίες σε έναν ιδιαίτερο αναπτυσσόμενο τομέα.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργασθείτε στην ΑΛΦΑ Τ.Ε.Σ. πιστεύοντας οτι διαθέτετε τα ανάλογα προσόντα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η επεξεργασία των αιτήσεων θα αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια.