Χερσαίος χώρος (καρνάγιο)

 • Τοποθέτηση ηλεκτρονικών μηχανημάτων.
 • Όργανωση ανελκύσεων / καθελκύσεων / θέσεις-σχάρες διαχείμανσης.
 • Άρμοση / εξάρμοση / ρύθμιση μηχανών θαλάσσης.
 • Άρμοση / εξάρμοση / ρύθμιση αξονικών συστημάτων και ποδιών (saildrive).
 • Άρμοση / εξάρμοση / ρύθμιση / ζύγισμα (rigging) ιστού / καταρτιού.
 • Λείανση / πλαστικοποιήση / στοκάρισμα / βαφή.
 • Άρμοση / εξάρμοση καρίνας.
 • Δημιουργία καλουπιών (βάση προδιαγραφών ναυπηγειών).
 • Δημιουργία βάσεως και τοποθέτηση bow thruster.
 • Καθαρισμός υφάλων / υδροβολή / λείανση / αντιωσμοτική (έλεγχος ώσμοσης-μέτρηση υγρασίας) / μουράβιασμα.
 • Επιδιόρθωση γρατσουνιών / μικροχτυπημάτων.
 • Βερνίκια / λούστρα.
 • Άρμοση / εξάρμοση / επιδιόρθωση ανοξείδωτων ειδών.
 • Επεμβάσεις βέλτιστης εμφάνισης σκάφους (yacht face lift).
 • Διάλυση κύτους (απομάκρυνση αποβλήτων και επικίνδυνων στοιχείων βάση ΚΥΑ 69728), ανακύκλωση και ανάκτηση απορριμάτων.