Τελευταία Νέα 07/2017 - Ανανέωση ISO

Η εταιρία μας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ Ε.Π.Ε. βάσει ευρωπαικών προτύπων ανανέωσε, επιθεωρήθηκε και συμμορφώθηκε στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015

DOWNLOAD