Τελευταία Νέα 04/2014 - Αυτοκίνητα τεχνικής υποστήριξης 24h

Η εταιρία μας συμμετέχοντας σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του επαγγελματικού γιώτινγκ στην Ελλάδα, έχει επενδύσει ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου της στην αγορά νεότευκτου στόλου επαγγελματικών αυτοκινήτων με σκοπό την τάχυστη εξυπηρέτηση παροχής τεχνικών υπηρεσιών.