Τελευταία Νέα 09/2014 - ΕΣΠΑ

Η επιχείρηση μας ενισχύθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου - υπηρεσιών).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης.