Τελευταία Νέα 07/2014 - ISO

Η εταιρία μας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ Ε.Π.Ε. βάσει ευρωπαικών προτύπων επιθεωρήθηκε και συμμορφώθηκε στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008

DOWNLOAD