Τελευταία Νέα 05/2020 - Προετοιμασία εισερχομένων τεχνικών για υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης της εταιρείας, βάση πρωτοκόλλου υγιεινής του *Covid-19.

Όσο η κρίση αυτή κλιμακώνεται, η ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, με συνέπεια και ευθύνη, θα φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα με μια ισχυρή πολιτική προστασίας.