Μελέτη, κατασκευή & τοποθέτηση ανοξείδωτου σκελετού πάνω από την οροφή σε σκάφος τύπου Catamaran .