Μελέτη, κατασκευή & τοποθέτηση ανοξείδωτου σκελετού βάσης ηλιακού συλλέκτη και Bimini. - Τμήμα Ανοξείδωτων Κατασκευών.