Μελέτη & τοποθέτηση πλωραίου συστήματος ελιγμών, bow thruster - Τμήμα Πολυεστερικών Κατασκευών.